Empresa social

Centres oberts i aules d’estudi

Servei que té com a finalitat oferir un espai socioeducatiu integrador per a nois i noies al propi municipi, amb la finalitat de prevenir situacions de risc social, amb la realització d'activitats socioeducatives, donant suport als seus processos de formació i socialització. Gestionem aquest servei per encàrrec de l’Ajuntament de Vilanova.

Centres oberts i aules d’estudi

Servei que té com a finalitat oferir un espai socioeducatiu integrador per a nois i noies al propi municipi, amb la finalitat de prevenir situacions de risc social, amb la realització d'activitats socioeducatives, donant suport als seus processos de formació i socialització. Gestionem aquest servei per encàrrec de l’Ajuntament de Vilanova.

Crae Vilobí

El CRAE Vilobí està situat a Vilobí del Penedès, comarca de l’Alt Penedès i és un centre residencial per a infants i adolescents tutelats per DGAIA. La proposta d'ubicació al municipi de Vilobí i que disposi de 12 places sorgeix de Ia voluntat d'apostar per un model de centre de dimensions reduïdes que pugui apropar-se tant com sigui possible a l'ambient familiar i tenir un impacte en el territori assumible per Ia comunitat del municipi.

Crae Toni Inglès

Servei residencial amb atenció educativa per a 20 infants i adolescents tutelats per la DGAIA ubicat al municipi de Vilafranca del Penedès El projecte de Centre distribueix el grupeducatiu en dos de diferenciats. Planteja l’acció educativa a partir de la creació d’un ambient familiar, l’establiment de vincles educatius estables, el grup d’iguals, i la integració en l’entorn social i cultural de la ciutat de Vilafranca del Penedès.

Crae Llars Torre Vicens

Servei residencial amb atenció educativa per a infants i adolescents, tutelats per la DGAIA, ubicat al municipi de Lleida (Segrià) al barri del Secà de Sant Pere. El projecte de Centre distribueix el grup en 4 pisos (llars) i planteja l’acció educativa a partir de la creació d’un ambient familiar, l’establiment de vincles educatius estables, el grup d’iguals i l’integració en l’entorn social i cultural de la ciutat de Lleida.

Pis de Joves Vilafranca

Recurs residencial temporal i voluntari per a joves extutelats que necessiten finalitzar i/o consolidar l’itinerari iniciat en el sistema de protecció autonòmic. Programa destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troban els joves, per tal d’afavorir el seu procés d’emancipació i procurar la seva integració sòcio-laboral. Aquest pis es troba dins la òrbita de l'Àrea de Suport al Jove Tutetalt i Extutelat.

Crae Collbató

El CRAE Collbató és un centre de nois que ofereix 10 places residencials d’acció educativa per a infants i adolescents de 10 a 18 anys, dependent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i als quals s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució, mentre no poden retornar amb la seva família d’origen o se'ls troba una família acollidora, o fan la majoria d ’edat.

Pis per dones joves

Es tracta d’un recurs residencial temporal i voluntari destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troba el sector de població integrada per dones sense referents familiars vàlids, per tal d’afavorir el seu procés d’emancipació i procurar la seva integració sociolaboral.

ACTUA , empresa cooperativa de treball associat creada l’any 2005 per professionals del camp socioeducatiu. Desenvolupem projectes d’atenció residencial a infants i adolescents tutelats per la Generalitat , inserció laboral de joves amb dificultats socials, i la dinamització d’espais i àmbits educatius per la millora de la convivència i la prevenció de situacions de risc .

Noticies

1
1
2
2
3
3
mirar serveis

XARXA col·laboradors

Volem ser generadors d’experiències d’intercooperació entre entitats, grups, administracions i persones.
clicka i fes pinya!