cooperativa d’iniciativa social

Qui som?

ACTUA és una cooperativa d’iniciativa social sense finalitat de lucre. Dissenyem i gestionem projectes d’atenció i educació a la infància i l’adolescència i a persones joves i adultes en situació de vulnerabilitat.
thumbnail_happy-holi-llars-actuaAquesta finalitat intentem dur-la a terme amb criteris de qualitat, rendibilitat social, transparència, democràcia, treball en xarxa i sostenibilitat. La nostra raó de ser, en definitiva, és l’acció socioeducativa orientada a la promoció social de les persones i la millora de l’entorn, des de la pròpia comunitat.
El nostre model organitzatiu traspassa el pla econòmic i operatiu. És conseqüència i alhora requisit per a dur a terme l’acció transformadora de la societat que pretén ACTUA i aporta un marc diferencial que és font de valor afegit per als projectes que gestionem.
Els treballadors i els socis d’ACTUA participem activament en la presa de decisions, la qual cosa reforça el compromís amb cada projecte,  estimula la innovació, la comunicació, l’eficiència i el treball en equip.

Som una empresa arrelada al territori i prioritzem, en les nostres relacions comercials, empreses del territori català.
També reforcem la col·laboració amb les organitzacions i xarxes de l’economia social i solidària, pel seu caràcter d’entitats que afavoreixen el desenvolupament local, així com la detecció i resposta a les necessitats socials. Amb elles i amb els nostres clients i usuaris apliquem criteris d’informació honesta, rigorosa i transparent.
dec-oopCom a cooperativa d’iniciativa social i de treball associat creiem que des de la COOPERATIVA ACTUA aportem un marc organitzacional que ens diferencia i que és en si mateix, font de valor afegit.
El disseny organitzatiu que hem construït ha estat pensat per materialitzar els principis i valors cooperatius i sostenir-los en el temps, així com per a desenvolupar la millor aplicació possible de l’estratègia que col·lectivament hem construït.
En la nostra cooperativa ens organitzem en equips de treball vinculats a un projecte general i compartit, el projecte ACTUA, i al projecte específic on es realitza l’aportació concreta de treball.
Visualitzem l’organització com un equip d’equips que dominen transversalment els processos de valor afegit i la millora contínua a través de l’autogestió. Aquests equips defi neixen els seus objectius, s’autogestionen les seves tècniques específiques, els seus processos de treball, generant la seva pròpia informació i els seus indicadors, etc.
Cadascun d’aquests projectes pertany a un equip de persones que el desenvolupa amb la seva pròpia estratègia, necessàriament vinculada a l’estratègia compartida, en una relació de construcció mútua.