Òptics x mÓn és una organització no governamental sense ànim de lucre, que desenvolupa accions solidàries al tercer i quart món dins de l’àmbit professional i docent de l’Òptica i l’Optometria.

En aquesta oportunitat hem rebut ajut professional per detectar problemes oculars dels infants que atenem.

S´han fet un  total de 24 revisions a infants i adolescents.  On s´ha detectat que 7 infants/adolescents necessitaran ulleres per tal de pal·liar la dificultat ocular que  presenten.

Els i les educadors, i els nens, adolescents, joves i famílies amb les que treballem estem infinitament agraïts,  sobretot pel vostre gest solidari.

 ‘Els col·laboradors i les seves col·laboracions adquireixen moltes i variades formes; però al cap i a la fi es tracta de persones que fan tot el que està al seu abast per facilitar els processos necessaris per dur a terme la nostra tasca social.’