CONVOCATÒRIES

1) Oportunitat puntual de treball

Per al nostre equip de gestió …

Necessitem cobrir de forma puntual

Mitja jornada en el departament de foundraising.

En principi amb una temporalitat definida: de maig 2018 a octubre 2018

El perfil professional en què hem pensat és el següent:

  • Llicenciat en màrqueting o ciències de la comunicació o similar.
  • Amb estudis avançats de fundraising.
  • Experiència en el sector social.

Subgrup 2c: De suport
La missió de la persona seleccionada serà contribuir assegurar la continuïtat de projectes que depenen de la captació privada i la filantropia així com donar resposta a les necessitats que es puguin cobrir mitjançant el fundraising de l’organització.


Funcions generals:

Donar suport i executar les accions per a l’aplicació del pla de gestió d’aquesta àrea

Desenvolupar les diferents línies de captació de fons

Fidelització i desenvolupament de les línies ja existents

Participar en el disseny i acompanyament a la realització de campanyes i esdeveniments

Realització i justificació de subvencions

Participar en el seguiment i avaluació del pla anual.


Competències clau prioritàries


Coneixements (saber)


Habilitats (saber fer)


Actituds (voler fer)


Marc normatiu.


Capacitat d’organització i

planificació.


Responsabilitat i dinamisme

 


Coneixement integral dels

recursos disponibles

 


Disposar d’una visió global del programa, servei o actuació i de l’entitat.


Flexibilitat i disposició al canvi.

 


Coneixement de la

especialitat o àmbit d’

intervenció que desenvolupa la entitat.


Gestió positiva del conflicte.

 


Discreció i confidencialitat.

 


Coneixement de sistemes

de gestió transversals a la

entitat.


Capacitat de comunicació.

 


Treball en equip.

 


Idiomes.


Gestió documental i de

informació.


Tarannà positiu.

 


Informàtica.


Gestió de les millores.

 


Capacitat de maneig de l’estrès.

Els / les interessats / des, enviar currículum a curriculums@actua.coop

 

 

Nom del sol·licitant: (Obligatori)

E-mail de contacte: (Obligatori)

Telèfon:

El teu missatge:

Adjuntar C.V.

Documents permesos PDF, DOC, DOCX, JPG i TXT, límit màxim permes del arxiu 2MB

Acepto les condicions

CONDICIONS DE PRIVACITAT DE DADES
Garantitzem la absoluta confidencialitat en el tractament de les dades, que seran utilitzades exclusivament per a la selecció de personal per a la nostra empresa. La entrega d’aquestes dades no suposa cap garantia d’oferta de feina. La informació que ens faciliteu restarà a la nostra base de dades per a aquest o posteriors processos de selecció de personal. Tens dret a accedir a aquesta informació i rectificar-la o cancel·lar-la a l’adreça actua@actua.coop (Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal).