CONVOCATÒRIES

1) Convocatories integrador/a social i educador/a social per centres oberts ACTUA

Característiques

…..del lloc de feina

–          Horari de tardes amb alguns matins per entrevistes amb escoles i entitats.

–          Incorporació setembre

–          Funcions a desenvolupar

Atenció directa al grup de participants
Rebre i valorar les sol·licituds d’entrada al CO
Responsables de mantenir la documentació actualitzada: inscripcions, autoritzacions, vacunes, nous telèfons, etc.
Contacte amb les famílies a l’entrada i sortida del servei.
Tutoritzar un grup concret de participants
Programar activitats a partir dels objectius
Portar a terme les activitats
Vetllar per la integració en el grup de cada infant/ adolescent.
Establir amb cada participant una relació de confiança
Preparar fitxes didàctiques i material necessari per les activitats
Registre d’assistència
Elaborar observacions individuals, informar d’incidències
Coordinacions amb la direcció de l’equipament que s’utilitza
Realitzar reunions de pares i mares
Resoldre qüestions del dia a dia i comunicar les rellevants a la coordinadora
Participar en les reunions del seguiment del servei
Mantenir contacte amb les famílies per informar i ser informat dels aprenentatges i canvis en el participant
Contacte i comunicació amb el coordinador/a de l’equip de CO
Confeccionar la memòria valorativa del servei  (trimestral i anual)
Mantenir al dia la llista d’espera per entrada a Centre Obert

 

…..dels candidats

  • Titulació educador/a social o integrador/a social
  • Experiència mínima d’un any com a educador/a o integrador/a social.
  • Es valorarà experiència en centres oberts o espais socioeducatius, així com formació en magisteri, pedagogia i/o psicologia.

Els / les interessats / des, enviar currículum a curriculums@actua.coop

 

 

Nom del sol·licitant: (Obligatori)

E-mail de contacte: (Obligatori)

Telèfon:

El teu missatge:

Adjuntar C.V.

Documents permesos PDF, DOC, DOCX, JPG i TXT, límit màxim permes del arxiu 2MB

Acepto les condicions

CONDICIONS DE PRIVACITAT DE DADES
Garantitzem la absoluta confidencialitat en el tractament de les dades, que seran utilitzades exclusivament per a la selecció de personal per a la nostra empresa. La entrega d’aquestes dades no suposa cap garantia d’oferta de feina. La informació que ens faciliteu restarà a la nostra base de dades per a aquest o posteriors processos de selecció de personal. Tens dret a accedir a aquesta informació i rectificar-la o cancel·lar-la a l’adreça actua@actua.coop (Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal).