El Centre Residencial d’Acció Educativa Raiers està en funcionament des del dia 4 de setembre de 2017. El centre es un recurs depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), aquesta encomana la tasca d’acolliment simple mentre els infants i joves no puguin retornar a la família, o buscar una família acollidora. És un centre propi de la Generalitat amb la gestió delegada en la nostra cooperativa, ACTUA.

El CRAE Raiers està situat en el municipi de Tremp, capital del Pallars Jussà. Un recurs no existent i necessari per poder tenir una xarxa de recursos amplia per a la nostra població. La població és petita, això fa que la integració dins els recursos municipals sigui molt propera, fet que ajuda al desenvolupament i autonomia dels joves i infants.

El projecte té 10 places per a infants i joves d’entre 3 i 18 anys que de forma temporal necessiten un espai extern al familiar. En aquest cas el centre ofereix un espai acollidor i protector on prevaldre la seva seguretat,  i el seu desenvolupament integral.

L’equip educatiu està conformat per 10 professionals.

 

El nostre centre es regeix pels següents objectius:

  • Construcció d’una xarxa interdisciplinari.
  • Fomentar el creixement personal en totes les dimensions.
  • Potenciar les seves fortaleses.
  • Afavorir la integració en l’entorn comunitari més proper.