PRESENTACIÓ DEL CENTRE

El CRAE Vilobí està situat a Vilobí del Penedès, comarca de l’Alt Penedès i és un centre residencial per a infants i adolescents tutelats per DGAIA.

La proposta d’ubicació al municipi de Vilobí, així com que disposi de 12 places, sorgeix de Ia voluntat d’apostar per un model de centre de dimensions reduïdes que pugui apropar-se tant com sigui possible a l’ambient familiar i tenir un impacte en el territori assumible per Ia comunitat del municipi. La proximitat amb el veïnat, amb l’escola, amb les famílies dels altres nois/es i amb l’entorn natural del Penedès, significa per a aquest projecte la possibilitat de treballar els valors de pertinença, arrelament i respecte a aquest entorn, així com de gaudir d’un lloc privilegiat amb els infants i adolescents que hi resideixin.

MISSIÓ DE LA LLAR

Protegir l’infant i adolescent que hi resideix, cobrir les seves necessitats i donar-li una atenció i educació permanent que li proporcionin l’autoestima, les competències i habilitats necessàries per al seu creixement i futura emancipació en societat.

ORGANISME DEL QUAL DEPÈN

Es tracta d’un centre de titularitat publica amb gestió de concert de places a càrrec d’Actua sccl, signant un conveni amb Ia Direcció General d’Atenció a Ia lnfància i I ‘Adolescència del Departament de Benestar i Família de Ia Generalitat de Catalunya.