Tallers de civisme , Taller “El Joc d’en Cívic”. Activitat apte per a alumnes de primària que té com a finalitat transmetre els valors de la convivència aplicats als espais de vida dels infants i joves.

Tallers de civisme  forma part del Catàleg d’activitats d’igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona. Tots els ajuntaments de la província de Barcelona poden sol·licitar les activitats del Catàleg per reforçar les actuacions que duen a terme.

S’han realitzat per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers i Gavà.

–       Coordinació amb la coordinadora de Serveis Socials: La coordinadora pedagògica serà l’encarregada de realitzar puntualment una reunió amb la coordinadora de Serveis Socials, a més a més de les de coordinació de seguiment i supervisió general, per tal de tractar temes de gran abast que afectin algun dels serveis.

–       Coordinació amb la direcció dels Centres Cívics o comunitaris: Caldrà fer una reunió a l’inici del curs per tal de saber quin és el ventall d’activitats que s’ofereixen des del propi Centre cívic per tal de poder tenir-les en compte alhora de fer la programació d’activitats. A més a més caldrà també fer una valoració dels espais físics dels quals disposem i utilitzem. D’aquesta manera també es podran realitzar altres reunions al llarg del curs segons necessitats i/o possibles incidències.

–       Coordinacions amb Serveis Socials de la Zona: La coordinadora pedagògica serà l’encarregada de coordinar-se amb Serveis Socials de cada zona per tal de poder valorar els possibles nous casos d’ingrés o de baixa en alguns dels serveis del projecte.